Νέα

Νέα

12.04.2018 – Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το HTA σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

12-04-2018 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο”

Αρχείο pdf (423 KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο