Νέα

Νέα

24.01.2020 – Τροπολογία Υπουργείου Υγείας για την πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους πρώην δικαιούχους Ε.Κ.Α.Σ.

24-01-2020 – Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Τροπολογία Υπουργείου Υγείας για την πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους πρώην δικαιούχους Ε.Κ.Α.Σ.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο