Νέα

Νέα

28/05/2015 – Διευκρινιστική εγκύκλιος για την υποχρέωση και τις εξαιρέσεις από την επικόλληση ταινίας γνησιότητας

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 36992

“Διευκρινιστική εγκύκλιος για την υποχρέωση και τις εξαιρέσεις από την επικόλληση ταινίας γνησιότητας”

Μετάβαση στο περιεχόμενο