Νέα

Νέα

28/07/2015 – Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης εξαγωγών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 51480

Τροποποίηση της απόφασης  48938/15.7.2015 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1

Αρχείο pdf (160MB)

Πίνακας

Μετάβαση στο περιεχόμενο