Απασχόληση

Απασχόληση

Η βιομηχανία φαρμάκου βρίσκεται στον πυρήνα της βιομηχανίας της γνώσης και βασίζεται σε απόλυτο βαθμό στο ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης. Η διεύρυνση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη είναι μοχλός αύξησης της απασχόλησης και γι’ αυτό τόσο οι εταιρείες όσο και ο ΣΦΕΕ στο σύνολο των δράσεων εργάζεται συστηματικά για την εξέλιξή του.

 

Ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου

Βασισμένη στην επιστήμη, και κατά συνέπεια στην εμβάθυνση της γνώσης, η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί έναν εξωστρεφή επιχειρηματικό τομέα και ένα περιβάλλον όπου η ανθρώπινη εργασία μετουσιώνεται σε θεραπεία, σε ζωή.

Ο κλάδος  απαρτίζεται από  επιστημονικά κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ακολουθεί μια συνεχή διαδικασία επιμόρφωσης, ενώ για την ανάπτυξή του δημιουργεί ο ίδιος νέες ειδικότητες, προσφέροντας δυναμικές προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως:

 

  • Έρευνα και   Ανάπτυξη με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών
  • Τεχνολογία, Διαγνωστικά εργαλεία
  • Κλινικές Μελέτες
  • Οικονομικά της Υγείας
  • Ψηφιοποίηση υπηρεσιών υγείας και αλυσίδας φαρμάκου
  • Νέες τεχνολογίες για την ενημέρωση γιατρών και ασθενών
  • Τουρισμός Υγείας
  • Συνεδριακή εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας, κ.α.

Η επίδραση του φαρμακευτικού κλάδου στην απασχόληση

Στην Ελλάδα η φαρμακοβιομηχανία απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό λειτουργών της υγείας, επαγγελματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που προσεγγίζει τις 13.500, όμως οι προοπτικές για την αύξηση του αριθμού αυτού είναι σημαντικές. Αρκεί να σημειώσουμε ότι σε αυτό το κατά πλειονότητα υψηλού επιπέδου έμψυχο δυναμικό, ένα μεγάλο ποσοστό καλύπτει το επιστημονικό δυναμικό το οποίο μέσα από τη διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την παραγωγή μπορεί να ενισχυθεί.

 

Παράλληλα στο χώρο της παραγωγής η αύξηση των επενδύσεων σε παραγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες έχουν αναγνωριστεί για την αξιοπιστία τους διεθνώς, ανοίγει μια σειρά από νέες θέσεις απασχόλησης. Θέσεις οι οποίες μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω από τις έμμεσες επενδύσεις ξένων εταιρειών σε παραγωγικές μονάδες στη χώρα, καθώς η παραγωγή στην Ελλάδα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολυεθνικών για outsourcing υπηρεσίες.

Μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των καταρτισμένων και πτυχιούχων Ελλήνων που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες εξασφαλίζει τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης στην Ελλάδα, όπου κεντρική είναι η θέση της φαρμακοβιομηχανίας. Στην Ελλάδα έχουμε τους ανθρώπους για να επιτύχουμε άλματα στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.

 

Η συνολική επίδραση της φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση είναι ισχυρή καθώς υπερβαίνει τις 132.000 θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας στον κλάδο υποστηρίζει 2,5 θέσεις εργασίας μέσω των έμμεσων επιδράσεων και σχεδόν 6 θέσεις εργασίας συνολικά ενώ το 3,4% των απασχολούμενων στη μεταποίηση εργάζεται στον κλάδο παραγωγής φαρμάκων (9η υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ).

Ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες – μέλη του για την απασχόληση

Α. ΣΦΕΕ Innovation Project – Mentoring Team

Ο ΣΦΕΕ ενισχύει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και κατ’ επέκταση την απασχόληση μέσα από το θεσμό του ΣΦΕΕ Innovation Project, ενός Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Υγεία, μέσα από τον οποίο επιβραβεύει και στηρίζει ανθρώπους με νέες καινοτόμες προτάσεις προκειμένου να αναπτύξουν επιτυχημένα την επιχειρηματική τους ιδέα σε τομείς όπως:

 

• Ανάπτυξη νέων προγνωστικών και διαγνωστικών εργαλείων
• Κυτταρικές θεραπείες, Αναγεννητική Ιατρική (Regenerative medicine)
• Αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων θεραπευτικών ουσιών
• Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες και Δείκτες
• Συστήματα παροχής φαρμάκου
• Βιοτεχνολογία, βιο-ηλεκτρονικά συστήματα
• Υπολογιστική απεικόνιση και ρομποτικές διατάξεις
• Χαρακτηρισμός μοριακών μηχανισμών παθογέννεσης και ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων
• Βιο-πληροφορική
• Τηλε-ιατρική (e-/m-health)
• Τεχνητά όργανα
• Νανο-ιατρική
• Γηριατρική, κ.ά.

 

Ως συνέχεια της πρωτοβουλίας αυτής ο ΣΦΕΕ δημιούργησε το ΣΦΕΕ Μentoring Τeam που απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων ειδικοτήτων των εταιρειών – μελών του και πραγματοποιεί συναντήσεις με τους επιλεγμένους συμμετέχοντες για την ενίσχυση της επιχειρηματικής υλοποίησης των προτάσεων τους.

 

B. ΣΦΕΕ Business Days

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιτυχημένης προβολής των προοπτικών απασχόλησης στον κλάδο του φαρμάκου, ο ΣΦΕΕ ανοίγει τις πόρτες του στους νέους ανθρώπους μέσω του θεσμού των Business Days, συνδέοντας την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές με τον κόσμο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ, σε μια ειδική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση υποδέχονται φοιτητές και τους ενημερώνουν σχετικά με τις τάσεις στον κλάδο του φαρμάκου, τις ευκαιρίες που προσφέρει για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και την απασχόληση καθώς και για την ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.