Διαφάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας

Διαφάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα ζωντανό και δυναμικό πλαίσιο κανόνων που αφορούν στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την ηθική και τη διαφάνεια. Τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2002.

 

Απευθύνεται σε όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των Επαγγελματιών Υγείας. Στην ουσία του, αποτελεί ένα όργανο αυτορρύθμισης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ, αλλά ακόμα και αυτών που δεν είναι μέλη του, εφόσον το επιθυμούν.

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι εναρμονισμένος τόσο με τον Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συνδέσμων (EFPIA), όσο και με τον Κώδικα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

 

Η πρόσφατη αναθεώρηση του Κώδικα έγινε μετά από συλλογική προσπάθεια και συμμετοχή όλων των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ, αφού αναγνωρίστηκε η ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες παράμετροι αλλά και να αλλάξουν κάποιες άλλες, όπως επίσης να θεσπιστούν νέοι αυστηρότεροι κανόνες και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό, η φαρμακοβιομηχανία δίνει ένα μήνυμα για περισσότερη διαφάνεια.

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, οι εταιρείες-μέλη μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για κάθε παράβαση ταχυδρομικώς, προσωπικά είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι καταγγελίες μπορεί να είναι είτε επώνυμες είτε ανώνυμες. Τις καταγγελίες θα παραλαμβάνει η νομική υπηρεσία του ΣΦΕΕ, η οποία και θα διασφαλίζει την ανωνυμία της καταγγελίας.

 

Ο Κώδικας του ΣΦΕΕ βασίζεται στον Κώδικα της EFPIA που μπορείτε να βρείτε στο link https://efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/

Κώδικας της EFPIA

 

Ιατρική Ενημέρωση

Συνέδρια

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας των Ιατρικών Επισκεπτών

Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ της ΕΦΕΧ

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την ενημέρωση και εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών και/ή συμμετοχών σε εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλου τύπου συναντήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτά οργανώνονται και υλοποιούνται με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας.

 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η αξιολόγηση των συνεδρίων τύπου Α  (εσωτερικού) βάσει των αρχών που ορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την ορθή διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων (βλ. άρθρα 21 και 22).

 

Η προ-αξιολόγηση των στοιχείων της κάθε εκδήλωσης/συνεδρίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως απόφαση σχετικά με την ποιότητα ή το περιεχόμενο του επιστημονικού προγράμματος και/ή των ομιλητών.

 

Η απόφαση για τη συμμετοχή / υποστήριξη των εκδηλώσεων είναι ξεχωριστή απόφαση της κάθε Φαρμακευτικής Επιχείρησης. Οι Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις που αποτελούν μέλη του ΣΦΕΕ θα πρέπει να είναι προσεκτικές όσον αφορά τους κανόνες και τις διατάξεις που ισχύουν όταν αποφασίζουν να υποστηρίξουν ή  συμμετέχουν σε μια εκδήλωση.

 

Δείτε περισσότερα στο https://scientific.events.sfee.gr

Η ιστοσελίδα αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΜΜΠΜ)  και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (Κώδικας) όπως αυτός τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 8/3/2013 και είναι σε ισχύ από 8/3/2013.

 

Ο Κώδικας στοχεύει στην εναρμονισμένη πρακτική των δραστηριοτήτων της φαρμακοβιομηχανίας στα πλαίσια της διαφάνειας, της ηθικής και της δεοντολογίας.

 

Το Μητρώο περιλαμβάνει όλες τις εγγεγραμμένες ΜMΠΜ (ΕΜΑ annex March 2011), οι οποίες διεξάγονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες – μέλη του ΣΦΕΕ και εντάσσουν ασθενείς από 1/1/2013.
Στις μελέτες αυτές, το φαρμακευτικό προϊόν συνταγογραφείται σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική και την άδεια κυκλοφορίας του. 
Επιπρόσθετα, το Μητρώο περιλαμβάνει και μία δεύτερη κατηγορία μελετών, η διεξαγωγή των οποίων δεν περιλαμβάνει φαρμακευτικό προϊόν (επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης νόσου).

 

Αναλυτικότερα στο Μητρώο αναγράφονται και δημοσιοποιούνται:

 

  • γεωγραφική κατανομή των ερευνητικών κέντρων της μελέτης
  • ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων
  • ερευνητική αποζημίωση ανά ολοκληρωμένη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής ασθενούς
  • το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της, καθώς και
  • τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωσή της

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

Δείτε περισσότερα στο www.dilon.sfee.gr