Ανάπτυξη

Ανάπτυξη

Με συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με το επιστημονικό οικονομικό δυναμικό επίσημων φορέων της Πολιτείας, η φαρμακοβιομηχανία επιστρατεύει την αποδεδειγμένη δυναμική της στο πλευρό των αναπτυξιακών δυνάμεων της χώρας, προκειμένου να εισφέρει στην συνολική προσπάθεια για την έξοδο από την ύφεση. Με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή σκευασμάτων, τις κλινικές μελέτες και τις εξαγωγές, ο κλάδος του φαρμάκου συμβάλλει άμεσα στο ελληνικό ΑΕΠ και αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για μια ραγδαία αναπτυξιακή πορεία.

 

Η συμβολή μας στην Ανάπτυξη
Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής που εστιάζει στις βασικές δομές και τους πυλώνες αναμόρφωσης του ελληνικού επιχειρείν το οποίο αποδεδειγμένα θα στηρίξει την έξοδο από την ύφεση, αποτελούν για τη φαρμακοβιομηχανία κύρια σημεία της στρατηγική της. Ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες – μέλη του, από το ξέσπασμα της κρίσης, δε σχεδιάζουν μόνο αλλά συμβάλουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις προσπάθειες για τη χάραξη μιας νέας ανοδικής πορείας για τη χώρα.

 

Η συνεισφορά του κλάδου μας είναι ουσιαστική με προτάσεις και δοκιμασμένες λύσεις που εξασφαλίζουν την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας πάνω σε σύγχρονα πρότυπα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας ώστε να απελευθερωθεί η ισχυρή δυναμική του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας και να αναδειχθεί σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

 

Ο ρόλος της Φαρμακοβιομηχανίας για την έξοδο από την κρίση
Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μαχητικής αντιμετώπισης μιας οικονομίας κρίσης, τόσο με τις πρωτοβουλίες της για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας, όσο και με τη στρατηγική της για το μελλοντικό πρότυπο της ανάπτυξης και τη θέση της μέσα σε αυτό. Με σημαντικό εφαλτήριο τις συνεχής επενδύσεις ακόμη και μέσα σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον ύφεσης, την ενίσχυση της Κλινικής Έρευνας στην Ελλάδα και την παραγωγή φαρμάκων, η φαρμακοβιομηχανία δεν έθεσε απλά «εαυτόν» στο πλευρό της ελληνικής πολιτείας, αλλά ακόμη και ανεξάρτητα από τις διχασμένες πολιτικές αποφάσεις, υπερνικώντας συνεχή προσκόμματα προχωρά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.