Ανάπτυξη

Ανάπτυξη

Με συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με το επιστημονικό οικονομικό δυναμικό επίσημων φορέων της Πολιτείας, η φαρμακοβιομηχανία επιστρατεύει την αποδεδειγμένη δυναμική της στο πλευρό των αναπτυξιακών δυνάμεων της χώρας, προκειμένου να εισφέρει στην συνολική προσπάθεια για την έξοδο από την ύφεση. Με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή σκευασμάτων, τις κλινικές μελέτες και τις εξαγωγές, ο κλάδος του φαρμάκου συμβάλλει άμεσα στο ελληνικό ΑΕΠ και αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για μια ραγδαία αναπτυξιακή πορεία. Διότι δεν υπάρχει αμφιβολία: Το φάρμακο για την ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη του φαρμάκου.

 

Η συμβολή μας στην Ανάπτυξη

Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής που εστιάζει στις βασικές δομές και τους πυλώνες αναμόρφωσης του ελληνικού επιχειρείν το οποίο αποδεδειγμένα θα στηρίξει την έξοδο από την ύφεση, αποτελούν για τη φαρμακοβιομηχανία κύρια σημεία της στρατηγική της. Ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες – μέλη του, από το ξέσπασμα της κρίσης, δε σχεδιάζουν μόνο αλλά συμβάλουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στις προσπάθειες για τη χάραξη μιας νέας ανοδικής πορείας για τη χώρα.

Η συνεισφορά του κλάδου μας είναι ουσιαστική με προτάσεις και δοκιμασμένες λύσεις που εξασφαλίζουν την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας πάνω σε σύγχρονα πρότυπα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας ώστε να απελευθερωθεί η ισχυρή δυναμική του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας και να αναδειχθεί σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. .

Ο ρόλος της Φαρμακοβιομηχανίας για την έξοδο από την κρίση

Η φαρμακοβιομηχανί αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μαχητικής αντιμετώπισης μιας οικονομίας κρίσης, τόσο με τις πρωτοβουλίες της για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας, όσο και με τη στρατηγική της για το μελλοντικό πρότυπο της ανάπτυξης και τη θέση της μέσα σε αυτό. Με σημαντικό εφαλτήριο τις συνεχής επενδύσεις ακόμη και μέσα σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον ύφεσης, την ενίσχυση της Κλινικής Έρευνας στην Ελλάδα και την παραγωγή φαρμάκων, η φαρμακοβιομηχανία δεν έθεσε απλά «εαυτόν» στο πλευρό της ελληνικής πολιτείας, αλλά ακόμη και ανεξάρτητα από τις διχασμένες πολιτικές αποφάσεις, υπερνικώντας συνεχή προσκόμματα προχωρά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό επισφραγίζεται μάλιστα και από τα ευρήματα της μελέτης που εκπόνησε το ΙΟΒΕ με θέμα «Στρατηγική Ανάπτυξη για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας» που αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τόσο την ανερχόμενη πορεία του κλάδου όσο και την αδιαμφισβήτητη δυνατότητα που έχει, να συμβάλλει περαιτέρω στη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού τοπίου.

Η συμβολή του Φαρμακευτικού κλάδου στην Ανάπτυξη είναι ισχυρή και εντοπίζεται στα εξής:

Εξαγωγές

 • Ο κλάδος του φαρμάκου είναι 4ος σε εξαγωγές, συνεισφέροντας σημαντικά στη διεύρυνση των εξαγωγών της ΕΕ-27, σε σχέση με την επίδοση άλλων σημαντικών εξαγωγικών μεταποιητικών κλάδων στην Ελλάδα
 • Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου αγγίζει περίπου το 1 δις ευρώ, με τα ελληνικά φάρμακα να βρίσκονται στις αγορές πλέον των 100 χωρών. Μάλιστα το 30% του συνόλου των εξαγωγών προορίζεται για την κάλυψη αναγκών σε ιδιαίτερα απαιτητικές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστρία. Η δε εξαγωγική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 10%  τα τελευταία 3 χρόνια.
 • Ο κλάδος παραγωγής φαρμάκου σημείωσε τη μεγαλύτερη μέση ετήσια άνοδο κατά 9,6% την τελευταία 10ετία

Έρευνα και Καινοτομία

 • Αποτελεί αποδεδειγμένη πεποίθηση ότι οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες μπορούν να ανέλθουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στα 400 εκατ. € παρά το γεγονός ότι σήμερα η δραστηριότητα αυτή είναι σημαντικά περιορισμένη με τα στοιχεία για το 2012 να δείχνουν επενδύσεις μόλις στο 1/5 των προσδοκώμενων ήτοι τα 84 εκατ. €
 • Ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα διατηρεί υψηλό μερίδιο δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο σύνολο των ερευνητικών δαπανών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς  το 18% των συνολικών δαπανών Ε&Α αφορά στο τομέα φαρμάκων
 • Η χώρα μας κατέχει από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνοντας την 8η θέση σε σύνολο 34 χωρών

Αναπτυξιακή στρατηγική πρόταση για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα

Στόχος της φαρμακοβιομηχανίας μας είναι να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην άμεση υλοποίηση των απαραίτητων κινήσεων αναδιάρθρωσης και των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα μας και ο ΣΦΕΕ εργάζεται σταθερά για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Έτσι, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ως φαρμακευτικός κλάδος ένα μεσοπρόθεσμο (2014-2021) Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Α.την Παραγωγή και τις Εξαγωγές και

Β.την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον και την ανάπτυξή της  και εξετάζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών μέσω συγκεκριμένων δράσεων με τις οποίες ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει μία κρίσιμη κινητήρια δύναμη για την ποιοτική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 

 1. Να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με στόχο να αυξηθούν οι επενδύσεις για κλινικές μελέτες από τα 84 εκατ. ευρώ ανά έτος στα 400 εκατ. ευρώ
 2. Να διπλασιαστούν οι απασχολούμενοι στην φαρμακευτική βιομηχανία
 3. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη να υπερβούν το 10% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της «Ευρώπης 2020» (1,5% ΑΕΠ-Ε&Α)
 4. Να αυξηθεί ο αριθμός των πατεντών στον τομέα των φαρμάκων
 5. Να διπλασιαστούν οι επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα
 6. Να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού φαρμάκου- αύξηση των εξαγωγών κατά 50%
 7. Να δικτυωθούν τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα με την βιομηχανία
 8. Να αναδειχθεί η Ελλάδα βασικό προορισμό για την πραγματοποίηση ιατρικών συνεδρίων

Οι στόχοι και οι  δράσεις του Σχεδίου συγκροτούν μια αναπτυξιακή στρατηγική πρόταση για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα που θα μπορέσει να υλοποιηθεί με τη συμφωνία και συνεργασία όλων των stakeholders με βασική προϋπόθεση την από κοινού διαμόρφωση μεταξύ Φαρμακοβιομηχανίας και Κυβέρνησης ενός πλαισίου στήριξης της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης νέων επενδύσεων πάνω στους Πυλώνες του Οράματος μας και το σχέδιο ανάπτυξης των συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων των εταιρειών του κλάδου μας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Executive Summary

Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης

Μελέτη Full Version

Παρουσίαση Προέδρου ΣΦΕΕ

Παρουσίαση ΙΟΒΕ