Κοινωνία

Κοινωνία

Πρώτο μέλημα, η Κοινωνική Ευθύνη, η Κοινωνική Αλληλεγγύη: Με βαθιά συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τον άνθρωπο, σε μια περίοδο που η κρίση έχει προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στην εξασφάλιση των αναγκαίων θεραπειών, ειδικά στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες μέλη του, έχουν αναπτύξει ένα διευρυμένο πλαίσιο δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης και βρίσκονται στο πλάι όλων εκείνων που έχουν ανάγκη..

 

Η Κοινωνική συμβολή του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας
Ο φαρμακευτικός κλάδος υποστηρίζει και περιφρουρεί τη δημόσια υγεία. Οι συνεχείς δράσεις προσέγγισης του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και η ανάληψη πρωτοβουλιών με γνώμονα τις ανάγκες αυτής αποτελεί τόσο για τον ΣΦΕΕ, όσο και για τις εταιρείες – μέλη του ξεχωριστά, βασική στόχευση στο σχεδιασμό στρατηγικής. Βασική αποστολή των φαρμακευτικών εταιριών – μελών του ΣΦΕΕ είναι να προσφέρουν ποιοτικά φάρμακα στον Έλληνα ασθενή, με στόχο τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη διαφόρων νοσημάτων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του. Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις πρωτοβουλίες που, παρά τις αντιξοότητες, εξασφαλίζουν την «παραμονή» της Ελλάδας στον «ευρωπαϊκό χάρτη» σε ό,τι αφορά το επίπεδο της δημόσιας υγείας.

 

Συμβάλλουμε έμπρακτα στις ανάγκες τις κοινωνίας
Οι εταιρείες – μέλη του ΣΦΕΕ αποτελούν υπόδειγμα συμβολής του ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη της κοινωνίας σε καιρό κρίσης. Η σταθερή υποστήριξη του συστήματος υγείας παραμένει στόχος που επιτυγχάνεται, παρά τις πολλές περικοπές και τις αυξανόμενες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την αγορά. Παράλληλα, οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ επιδιώκουν να λειτουργούν με τρόπο ηθικά υπεύθυνο και συμβάλλουν έμπρακτα στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων μέσω των πολυάριθμων προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσουν, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή τους στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

 

Τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών – μελών του ΣΦΕΕ εστιάζουν επάνω στους άξονες της Κοινωνίας και των Ασθενών, του Χώρου Εργασίας και των Εργαζομένων και της Μέριμνας για το Περιβάλλον. Επιπλέον, υποστηρίζουν δράσεις που έχουν σχέση με τις Ενώσεις Ασθενών και τη Φαρμακευτική Επιστήμη.

 

Ο ίδιος ο ΣΦΕΕ αναπτύσσει με τη σειρά του ένα σημαντικό πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης και Ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται σε 4 βασικούς στρατηγικούς πυλώνες, την Ανάπτυξη – Καινοτομία, τη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνία και τον Δημόσιο Τομέα και έχει απώτερο στόχο να συνεισφέρει ενεργά στην οικονομία, την απασχόληση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και ο ίδιος ΣΦΕΕ απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και κερδίζουν σταθερά τις περισσότερες διακρίσεις από οποιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό κλάδο αναφορικά με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (Best Workplace), δείγμα σεβασμού προς τους εργαζομένους τους.

 

Σημαντική είναι η συμβολή των φαρμακευτικών εταιρειών στην υποστήριξη διάφορων πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την παροχή δωρεάν φαρμάκων σε ανασφάλιστους, άπορους και γενικότερα τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα  στην εξασφάλιση της φαρμακευτικής τους αγωγής.