Γεγονότα και Στοιχεία

Γεγονότα και Στοιχεία

Η έκθεση « Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2021» αποτελεί την πλέον εμπεριστατωμένη σύνοψη των κυριότερων δεδομένων και στοιχείων για τη φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα, και στοχεύει στην ενημέρωση τόσο των μελών μας όσο και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Και στη φετινή έκθεση συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα έως το τέλος του 2021 έτσι ώστε να αποτυπωθεί πέραν της ιστορικότητας, η επικαιροποιημένη εικόνα της φαρμακευτικής αγοράς αλλά και των κυριότερων αλλαγών που τη διέπουν.

Η φετινή έκδοση πραγματοποιείται στον απόηχο της πανδημίας του COVID 19, μιας πρωτόγνωρης κρίσης για όλον τον κόσμο, η οπία υπογράμμισε την αδιαμφισβήτητη σημασία που έχει η ανακάλυψη, ανάπτυξη και η πρόσβαση σε νέες θεραπείες και εμβόλια για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών για την υγεία, η επαρκής χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, αλλά και η συνεργασία μεταξύ φαρμακευτικού κλάδου και κυβερνήσεων.

Η κρίση του COVID-19 κατέδειξε επίσης τη καθοριστική σημασία που διαδραματίζει η παραγωγική δυνατότητα τόσο της Ευρώπης στο σύνολο όσο και της χώρας μας, ενώ παράλληλα καταδεικνύει την άμεση ανάγκη δημιουργίας και στήριξης ενός πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την καινοτομία και την  Έρευνα και Ανάπτυξη.

 

 

Προηγούμενες Μελέτες: