Γεγονότα και Στοιχεία

Γεγονότα και Στοιχεία

Την έκθεση για τη «Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2020» επιμελήθηκε η συντακτική ομάδα του ΙΟΒΕ με τη συνεργασία της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ΣΦΕΕ.
Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί την πλέον εμπεριστατωμένη σύνοψη των κυριοτέρων δεδομένων και στοιχείων για τη φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα, και στοχεύει στην ενημέρωση τόσο των μελών μας όσο και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Στη φετινή έκδοση, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια καταγραφής των σημαντικότερων κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών από τη μακρά υφεσιακή πορεία στη χώρα μας, καθώς και των κυριότερων επιπτώσεων από τη δημοσιονομική προσαρμογή στην υγεία και ειδικότερα στο χώρο του φαρμάκου, μέσα από τη σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με χώρες που εφάρμοσαν παρόμοια προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Και στη φετινή έκθεση συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα έως το τέλος του 2020 έτσι ώστε να αποτυπωθεί πέραν της ιστορικότητας, μια επικαιροποιημένη εικόνα της φαρμακευτικής αγοράς αλλά και των κυριότερων αλλαγών που τη διέπουν.
Η χώρα μετά και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή όπου απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και όραμα για τη διαμόρφωση μίας εθνικής στρατηγικής για την υγεία. Η παρούσα έκδοση μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση της προστιθέμενης αξίας του φαρμακευτικού κλάδου, θα βοηθήσει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα όραμα που συνδέεται άμεσα με τις προκλήσεις που θέτει η νόσος COVID-19, η οποία προκαλεί τεράστιες επιπτώσεις σε επίπεδο δημόσιας Υγείας, αλλά και οικονομίας.

 

 

Προηγούμενες Μελέτες: