Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ 103/ΥΟΔΔ/08.03.2013 69/ΥΟΔΔ/21.02.2013 212/ΥΟΔΔ/15.06.2010 – Αναφορικά με τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.23926
103/ΥΟΔΔ/08.03.201369/ΥΟΔΔ/21.02.2013

212/ΥΟΔΔ/15.06.2010

Αναφορικά με τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

(Δείτε τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις
που τροποποιούνται
με την παρούσα, στα ακόλουθα ΦΕΚ: 212/ΥΟΔΔ/15.6.2010, 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013)
Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο