Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ 69/21.02.2013 – Τροποποίηση της αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/15-6-2010

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.15659
69/21.02.2013 Τροποποίηση της αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/15−6−2010 (ΦΕΚ 212 ΥΟΔΔ/15−6−2010) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο