Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ L 348/31.12.2010 – Για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Οδηγία 2010/84/ΕΕ L 348/31.12.2010 Για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 2011/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο