Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ L/281 /23.11.1995 – Προστασία των φυσικών προσώπων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Οδηγία 1995/46 L/281 /23.11.1995 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο