Νέα

Νέα

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΣΦΕΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΕΕ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2016

 

H παρατεινόμενη δημοσιονομική πίεση, σε συνδυασμό με το τεράστιο πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης επαπειλούν με επικίνδυνες ελλείψεις σε φάρμακα την ήδη οριακή λειτουργία του συστήματος Υγείας. Η φαρμακευτική δαπάνη πλησιάζει με τις συνεχείς συμπιέσεις το 50% του Ευρωπαικού μέσου όρου και καθώς δεν επαρκεί για τις ανάγκες του πληθυσμού οδηγεί σε «ασθενείς δύο ταχυτήτων». Παράλληλα, η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσαν στις φαρμακευτικές εταιρίες τα συσσωρευμένα, υπέρογκα χρέη του Δημοσίου και η επιδείνωση μιας άκρως αποθαρρυντικής και άδικης πολιτικής για το Φάρμακο με επισφράγισμα την επιβολή ρήτρας νοσοκομειακού (clawback) με το οποίο ζητείται από τον Κλάδο να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον κατά 26% τη συνολική δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, μειώνει εξαιρετικά τα περιθώρια για την βιωσιμότητα του συστήματος.

Προκειμένου, να αποσοβηθεί ο ορατός κίνδυνος μιας μεγάλης κρίσης στην Υγεία, ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει προς την Πολιτεία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτεραιοτήτων για ένα «Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία». Μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις περιγράφονται οι δομικές αλλαγές στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η χώρα, αλλά και δίνονται πειστικά επιχειρήματα για τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας ώστε να επιτευχθεί αύξηση των κονδυλίων. Παράλληλα, αυτό το Σχέδιο προτεραιοτήτων αποτυπώνει και τα βασικά αιτήματα του Κλάδου προς την κυβέρνηση, καθώς είναι προφανές ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς Φαρμάκου είναι προυπόθεση για τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας.

Σύσσωμος ο Κλάδος ζητά από την Κυβέρνηση και το Κράτος να δράσει με τον τρόπο που αρμόζει στα επείγοντα, πλέον, ζητήματα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, κορωνίδα της οποίας αποτελεί η ολοένα αυξανόμενη συνεργασία των ελληνικών και διεθνών φαρμακευτικών εταιριών.

Συγκεκριμένα:

  1. Θεσμοθέτηση ειδικού κονδυλίου για ανασφάλιστους και πρόσφυγες και εξαίρεση του κόστους των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη

Ο Κλάδος έχει κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη η οποία θα εκφραζόταν ως επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων στις παροχές Υγείας, με «ασθενείς δύο ταχυτήτων». Η επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη των προσφύγων και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας θα πρέπει να κινητοποιήσει την Πολιτεία προς την

ανεύρεση εναλλακτικών πόρων χρηματοδότησης, και όχι να τη στρέψει στην εύκολη λύση της συμπερίληψής της στον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό των 1,945 δις €. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση σχεδίου για τον εξορθολογισμό των δαπανών και την καλύτερη αποδοτικότητα των υπαρχόντων πόρων, θα εξασφαλίσει χώρο για την αποζημίωση νέων, καινοτόμων θεραπειών. Τέλος, από την φαρμακευτική δαπάνη θα πρέπει να εξαιρούνται τα εμβόλια καθώς αφορούν στην πρόληψη.

  1. Σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρίες

Μόνο για το 2015 οι οφειλές αυτές εκτιμώνται στα 1,2 δις €, ενώ αποτελεί επιπλέον ζήτημα το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες τυγχάνουν διακριτικής- χειρότερης-μεταχείρισης- σε σχέση με τους υπόλοιπους παρόχους.

  1. Ελεγχόμενο clawback μέσω της επιβολής πλαφόν, απλοποίηση του συστήματος υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Συγκεκριμένα ο Κλάδος διεκδικεί: α) τον καθορισμό ενός ανώτατου clawback εφόσον προκύπτει πιστοποιημένη υπέρβαση, β) την αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων rebates από ένα μοναδικό και απλοποιημένο rebate όγκου πωλήσεων, το οποίο θα προκύψει κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ότι αφορά στην παρακολούθηση της δαπάνης και στη διασφάλιση της Διαφάνειας έχουμε προτείνει τη διάθεση στοιχείων ΗΔΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, επαναφέρουμε με ένταση την αναγκαιότητα να ενισχυθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η υποχρεωτική χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και οδηγίες κλινικής πρακτικής, μητρώα ασθενειών, κ.ο.κ. τα οποία θα βοηθήσουν στον έλεγχο του όγκου και συγκράτησης των δαπανών, αλλά και θα ενισχύσουν την επενδυτική δραστηριότητα σε αντίθεση με τα υπάρχοντα φοροεισπρακτικά μέτρα.

  1. Έλεγχος του όγκου της συνταγογράφησης και απλοποίηση του μοντέλου τιμολόγησης

Το κλειδί για τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης είναι ο έλεγχος του όγκου συνταγογράφησης. Αποτελεί προτεραιότητα επίσης η ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με την άμεση θέσπιση κριτηρίων ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την αποζημίωση νέων φαρμάκων και να αυξηθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Σε ότι αφορά στην τιμολόγηση είναι πάγια θέση του ΣΦΕΕ να ορίζεται ως χαμηλότερη τιμή – τόσο για τα εντός πατέντας (on patent), όσο και για τα εκτός πατέντας (off-patent) φαρμακευτικά προϊόντα – ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν στην Ε.Ε. Επιπλέον, καθώς το παρόν σύστημα τιμολόγησης έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου συστήματος τιμολόγησης το οποίο θα προκύψει με διαβούλευση και δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών.

  1. Προτάσεις και θέσεις για τη στήριξη και ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, αποσκοπώντας στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης

α) Στόχος είναι να τριπλασιαστούν οι εισροές κονδυλίων για Κλινικές Μελέτες από τα €80 εκ. στα €240εκ. Ειδικά για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με καινοτόμα φάρμακα απαιτείται η απελευθέρωση πόρων από την περαιτέρω διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων, όπως άλλωστε συμβαίνει διεθνώς.

β) Σχεδιασμός πλαισίου φορολογικών και επενδυτικών κίνητρων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών με τις ξένες εταιρίες, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις που θα παράξουν καινοτομία και θα υποστηρίξουν το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

γ) Στήριξη και ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας και επιχειρηματικής ανάπτυξης και προώθηση και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διασύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης με την παραγωγική συνεργασία ελληνικών και διεθνών εταιριών.

Το Φάρμακο είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Πολιτείας για να αντιμετωπίσει την μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται με το προσφυγικό να προστίθεται στην ήδη βαριά οικονομική ύφεση. Η χώρα βιώνει μια κρίση στην Υγεία που τείνει να λάβει τεράστιες διαστάσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους. Ο Φαρμακευτικός Κλάδος καλεί την Πολιτεία, μέσα από μια οργανωμένη συνεργασία όλων των φορέων να αποτρέψει αυτόν τον κίνδυνο, όσο είναι ακόμη καιρός.

 

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο