Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς


 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας, και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, ισχύει από το Μάρτιο του 2002, τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 20/3/2015 και οι τροποποιήσεις που έγιναν ισχύουν από 1/5/2015
  Αρχείο pdf 
 • Πρότυπο Δημοσιοποίησης / Disclosure Template
  Αρχείο xls / xls file
 • Βασικές τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ
  Αρχείο pdf
 • Τρίπτυχο Κώδικα Δεοντολογίας
  Αρχείο pdf
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας
  Δευτεροβάθμια Επιτροπή τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας