Νέα

Νέα

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς


Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας, και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, ισχύει από το Μάρτιο του 2002, τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 20/3/2015 και οι τροποποιήσεις που έγιναν ισχύουν από 1/5/2015
Αρχείο pdf 

Πρότυπο Δημοσιοποίησης / Disclosure Template
Αρχείο xls / xls file

Βασικές τροποποιήσεις Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ
Αρχείο pdf

Τρίπτυχο Κώδικα Δεοντολογίας
Αρχείο pdf

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας
Δευτεροβάθμια Επιτροπή τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο