Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα ζωντανό και δυναμικό πλαίσιο κανόνων που αφορούν στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την ηθική και τη διαφάνεια. Τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2002.

Απευθύνεται σε όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των Επαγγελματιών Υγείας. Στην ουσία του, αποτελεί ένα όργανο αυτορρύθμισης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ, αλλά ακόμα και αυτών που δεν είναι μέλη του, εφόσον το επιθυμούν.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι εναρμονισμένος τόσο με τον Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συνδέσμων (EFPIA), όσο και με τον Κώδικα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του Κώδικα έγινε μετά από συλλογική προσπάθεια και συμμετοχή όλων των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ, αφού αναγνωρίστηκε η ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες παράμετροι ή να αλλάξουν / αυστηροποιηθούν κάποιες άλλες, όπως επίσης να θεσπιστούν νέοι αυστηρότεροι κανόνες και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό, η φαρμακοβιομηχανία δίνει ένα μήνυμα για περισσότερη διαφάνεια, προσαρμοσμένο στην εποχή μας, στην Ελλάδας της κρίσης.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, οι εταιρείες-μέλη μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για κάθε παράβαση ταχυδρομικώς, προσωπικά είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι καταγγελίες μπορεί να είναι είτε επώνυμες είτε ανώνυμες. Τις καταγγελίες θα παραλαμβάνει η νομική υπηρεσία του ΣΦΕΕ, η οποία και θα διασφαλίζει την ανωνυμία της καταγγελίας.