Νέα

Νέα

Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσιοποίηση παροχών των φαρμακευτικών εταιριών

Aνακοίνωση ΣΦΕΕ

 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017- Διαφάνεια και προστασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο της Υγείας, δεν είναι ασύμβατες έννοιες. Αντιθέτως, η προαγωγή τους διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, θωρακίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, κατοχυρώνει τα συμφέροντα των ασθενών και εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης στους πολίτες.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) τάσσεται σταθερά υπέρ της εφαρμογής κανόνων διαφάνειας και αναμένει από την Πολιτεία να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις, για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η σχετική νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο