pws_douleuoume

Πιστεύουμε στις αξίες όπως η επικοινωνία, η ενδυνάμωση, η συνεργασία, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα και η καινοτομία. Αντανακλούμε και εφαρμόζουμε τις αξίες αυτές στον τρόπο που συνεργαζόμαστε με κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέλη μας.

Ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και υποστήριξης για τα μέλη μας και επιδιώκουμε να αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Ο κεντρικός ρόλος που η φαρμακευτική βιομηχανία έχει διαδραματίσει, και συνεχίζει να παίζει, στη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας του πληθυσμού της χώρας αλλά και στην ίδια την ελληνική οικονομία και απασχόληση συχνά υποτιμάται. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνεται καλύτερα κατανοητό.
Διατηρούμε επαφές με το Κράτος και την Κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης και έχουμε επίσης εκτεταμένες διασυνδέσεις με τους διαχειριστές της υγείας, ομάδες ασθενών, φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης, ερευνητικά συμβούλια και άλλους επαγγελματικούς φορείς στον τομέα της Υγείας.

Εργασία με τα μέλη μας

Ως Σύνδεσμος συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες-μέλη μας και η εμπειρία και αξιοποιούμε την εξειδίκευση των στελεχών που απασχολούν ώστε να αναπτύσσουμε και να παρουσιάζουμε τις απόψεις μας στο Κράτος, στην κοινή γνώμη και σε όλους τους ενδιαφερόμενους τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επιτροπές και Ομάδες εργασίας

Χρησιμοποιούμε το έργο των Επιτροπών του ΣΦΕΕ, ώστε να καλύπτουμε και να διαμορφώνουμε στρατηγικές και απόψεις για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον Κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας και την Πολιτική της Υγείας στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη διαδικασία των διαβουλεύσεων μας με το Κράτος.

Στο Σύνδεσμο λειτουργούν οκτώ (8) επιτροπές:

 • Αποζημίωσης, με Πρόεδρο τον κ. Ζαχαρία Ραγκούση (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Pfizer)
 • Τιμολόγησης, με Πρόεδρο τον κ. Μάριο Κοσμίδη (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Win Medica)
 • Τεκμηρίωσης, με Πρόεδρο τον κ. Πασχάλη Αποστολίδη (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο AbbVie)
 • Ανάπτυξης και Οικονομικών, με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Παναγούλια (Γενικό Διευθυντή Vian και Αντιπρόεδρο Vianex)
 • Επιστημονικών και Κανονιστικών θεμάτων, με Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελλάδας και Κύπρου Boehringer Ingelheim)
 • Επικοινωνίας, με Πρόεδρο τον κ. Σταύρο Θεοδωράκη (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Chiesi)
 • Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας, με Πρόεδρο τον κ. Μιχάλη Χειμώνας (Γενικό Διευθυντή ΣΦΕΕ)
 • European Affairs, με Πρόεδρο τον κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου (Γενικό Διευθυντή Novo Nordisk)

Οι Επιτροπές απαρτίζονται από στελέχη των εταιρειών – μελών μας, αλλά και από εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ενδιαφέροντος μας.

Μερικοί από τους τομείς πάνω τους οποίους εργαζόμαστε είναι:

 • Διασφάλιση της αξίας και της πρόσβασης στα φάρμακα.
 • Η διαμόρφωση του παρόντος αλλά και του μελλοντικού περιβάλλοντος μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και του ΕΣΥ.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων και των θεμάτων αποζημίωσης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΣΥ και των φαρμακευτικών εταιρειών επιδιώκοντας τη βελτίωση του εμπορικού, επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος.
 • Εμπιστοσύνη και φήμη του κλάδου λαμβάνοντας εγγυημένη δράση σε ζητήματα που επηρεάζουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας και των επαγγελματιών της Υγείας στη χώρα.

Νομικά θέματα

Συνεργασία και ευθυγράμμιση με διεθνή όργανα
Βελτίωση του περιβάλλοντος για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα
Δημιουργία και εφαρμογή ενός πλαισίου διαφάνειας στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων με διάφορες εκφάνσεις

Προστιθέμενη αξία στα Μέλη μας

Ο ΣΦΕΕ προσφέρει πρόσθετη αξία στα μέλη του μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, με τη μορφή ενημέρωσης, παροχής πληροφοριών και άλλων πλεονεκτημάτων τα οποία τα μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν. Στόχος είναι να κρατάμε τις εταιρείες – μέλη μας σε άμεση επαφή με τα τεκταινόμενα, τα τελευταία ζητήματα και τη δυναμική της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων ο ΣΦΕΕ:

 • Ενώνει τις εταιρείες – μέλη του ώστε να παρέχουν μια ισχυρή φωνή για λογαριασμό του Έλληνα ασθενούς, εξασφαλίζοντας ότι εισακούγονται στα αυτιά της εξουσίας αλλά και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της κοινής γνώμης.
 • Διασφαλίζει ότι η φαρμακευτική βιομηχανία αναγνωρίζεται ως ένας βασικός τομέας για την Οικονομία της χώρας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε φορείς λήψης αποφάσεων αλλά και στην κοινή γνώμη, θέτοντας τα θέματα του κλάδου μας υψηλά στην ημερήσια διάταξη.
 • Είναι ένας ισχυρός υπέρμαχος στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση του εμπορικού, επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος για τα μέλη του.
 • Είναι ο μοναδικός φορέας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του στη διαπραγμάτευση των τιμών με την κυβέρνηση για λογαριασμό των μελών και μη μελών. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε σκληρά για την ενότητα του Κλάδου, δίνοντας την καλύτερη ευκαιρία για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
 • Χτίζει τη φήμη του κλάδου, προωθώντας την αξία των φαρμάκων και λαμβάνοντας στοχευμένη δράση σε ζητήματα που επηρεάζουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας και των επαγγελματιών της Υγείας για τον Κλάδο μας.
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες δικτύωσης εντός του Κλάδου καθώς και σε επίπεδο κυβέρνησης, ΕΣΥ και ρυθμιστικών αρχών.
 • Κρατά τα μέλη ενημερωμένα πάνω σε θέματα πολιτικής και επικαιρότητας, υποστηρίζοντας την εμπλοκή τους στα υψηλότερα επίπεδα σε όλα τα βασικά ζητήματα.

Συνεργασίες

Δουλεύουμε σε συνεργασία με μια σειρά από οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προώθηση ζωτικών θεμάτων για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα αλλά και για τον ίδιο τον Έλληνα ασθενή.
Από την ίδρυση του ο ΣΦΕΕ διεξάγει συνομιλίες με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΦ και όλες τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Επιπλέον, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όντας μέλος της EFPIA. Τέλος, μέσα από τις Επιτροπές που έχει θεσμοθετήσει, ο ΣΦΕΕ προάγει το διάλογο και τη συνεργασία, συνδυάζοντας την εμπειρία, τη γνώση και την άποψη του συνόλου των ενδιαφερόμενων μελών του κλάδου.