07.07.2021 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις άδειες των άρθρων 24 – 54 του Ν. 4808.2021

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Πρωτ: 47972
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: Εγκύκλιος Υπουργείο Υγείας

Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας

id: 664

Κατεβάστε εδώ το αρχείο