Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ 2008/C 242/07 – Επανεξέταση του διαστήματος εμπορικής αποκλειστικότητας των ορφανών φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Κατευθυντήρια γραμμή 2008/C 242/07 Κατευθυντήρια γραμμή για πτυχές της εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: επανεξέταση του διαστήματος εμπορικής αποκλειστικότητας των ορφανών φαρμάκων

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο