Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ L 168/30.06.2009 – Για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Οδηγία 2009/53/ΕΚ L 168/30.06.2009 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο