Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΦΕΚ L 314/01.12.2009 – Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Κανονισμός 1177/2009 L 314/01.12.2009 Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο