Το Έργο Μας

Το Έργο Μας

Για ένα πιο υγιές μέλλον

Τοποθετούμε τους ασθενείς στο επίκεντρο, εμπνεόμαστε από αυτούς και εστιάζουμε στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους, καθώς και στην ευημερία της οικογένειάς τους και των φροντιστών τους. Διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας και ανοιχτού διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Εργαζόμαστε συλλογικά για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, καινοτόμου και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και συνεισφέρουμε ενεργά στην πρόληψη, την έρευνα και ανάπτυξη, στη στήριξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

 • KΟΙΝΩΝΙΑ

  KΟΙΝΩΝΙΑ

  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο σε όλες τις πτυχές της στρατηγικής και της καθημερινής λειτουργίας του ΣΦΕΕ. Βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό της κοινωνίας και των ασθενών, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

 • OIKONOMIA

  OIKONOMIA

  Με προτεραιότητα τις συνεχείς επενδύσεις, την προώθηση της κλινικής έρευνας, την εισαγωγή ερευνητικής τεχνογνωσίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

 • ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Ενισχύουμε την ανάπτυξη του τομέα της κλινικής έρευνας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στη βελτίωση της ζωής των ασθενών, στην εξοικονόμηση πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Στοχεύουμε να καταστεί η Ελλάδα ένα ισχυρό κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση. Με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις κλινικές μελέτες και στην παραγωγή, ο κλάδος του φαρμάκου συμβάλλει άμεσα στην αύξηση του ΑΕΠ, αποδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του στην επίτευξη μιας δυναμικής αναπτυξιακής πορείας.

FFF Image
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα ζωντανό και δυναμικό πλαίσιο κανόνων που αφορούν στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την ηθική και τη διαφάνεια. Τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2002.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς καταρτίζουμε εμπεριστατωμένα ενημερωτικά σημειώματα (policy briefs), για να ανοίξουμε το διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών υγείας και φαρμάκου.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Συνεργαζόμαστε στενά με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανώνουμε την εκπόνηση μελετών που παρέχουν σύγχρονα, επικαιροποιημένα και εμπεριστατωμένα δεδομένα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ανεκτίμητη παγκόσμια γνώση και εμπειρία αξιοποιείται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο