Συνδέοντας την υγεία

Συνδέοντας την υγεία

Συνδέοντας την Υγεία

Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη, κανένας τομέας δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Όλοι όσοι συμμετέχουν στην υγειονομική περίθαλψη και στην έρευνα για την υγεία έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο – τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Αν μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε σωστά σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας του ασθενούς για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα που πραγματικά έχουν σημασία για τους ασθενείς, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Μιλάμε για σύμπραξη και συνεργασία. Και δημιουργία διασυνδέσεων.
Όμως τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Πώς η κοινή μας επιθυμία για συνεργασία μεταφράζεται με όρους καινοτομίας, έρευνας και κανονισμών;
Τα δίκτυα δημιουργούνται και οι διαδικασίες βελτιστοποιούνται. Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν μια διαδικτυακή κοινότητα για υποστήριξη ασθενών με επιληψία, την παροχή εξετάσεων για ηπατίτιδα C, βελτιωμένη φροντίδα για άτομα που είχαν κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και την ενημέρωση των παιδιών για τον σακχαρώδη διαβήτη.
Όταν συνδεθούμε όλοι μέσω της υγειονομικής περίθαλψης, όλα θα είναι δυνατά. Και δεν θα εφησυχαστούμε έως ότου όλοι ωφεληθούν.

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Βρείτε παρακάτω και κατεβάστε το video και τα banners της καμπάνιας “Συνδέοντας την υγεία” ώστε όλοι μαζί να μεταδώσουμε τα ηχηρά μηνύματά της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο