Κοινωνία

Κοινωνία

Κοινωνική Ευθύνη

Στον ΣΦΕΕ κατανοούμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητάς μας, της αποστολής μας και της ταυτότητάς μας. Βρισκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας και των ασθενών, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Σε συνεργασία με τα μέλη μας, αναλαμβάνουμε δράσεις και υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, που εστιάζουν στους πυλώνες της κοινωνίας και των ασθενών, του χώρου εργασίας και της μέριμνας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι δράσεις που υλοποιούμε:

  • Κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε» – Στρατηγική συνέργεια με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την υποστήριξη Κοινωνικών Δομών κυρίως σε ακριτικές περιοχές
  • Υποστήριξη Συλλόγων Ασθενών
  • Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διάφορες ασθένειες
  • Ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΦΕΕ, βασίζεται στους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες της Ανάπτυξης, της Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνίας, με απώτερο στόχο να συνεισφέρει ενεργά στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο Σύνδεσμο λειτουργούμε με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα.

FFF Image
Μετάβαση στο περιεχόμενο