Μεθοδολογία υπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης για τον προσδιορισμό της υπέρβασης – υπολογισμού του clawback

26-02-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέμα:
“Μεθοδολογία υπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης για τον προσδιορισμό της υπέρβασης – υπολογισμού του clawback”

Αρχείο pdf (61KB)